Home laatste nieuws Kaatsen: De winnaars van 8 en 9 september 2018

Kaatsen: De winnaars van 8 en 9 september 2018

260
0
kaatsbal, winnaars

De winnaars van dit weekeinde! Heb je een aanvulling of een foto? Mail het naar kaatsnieuws@gmail.com

Marsum | Dames Hoofdsklasse
 
1. Nynke Sybrandy | Marte Altenburg | Manon Scheepstra
2. Tineke Dijkstra | Maaike Osinga | Marrit Zeinstra
3. Wybrig Bakker | Margriet Bakker | Louise Krol
Marsum | Heren Hoofdklasse

1. Marten Bergsma | Kees van der Schoot | Haye Jan Nicolay
2. Arnold Zijlstra |   Dylan Drent | Thomas van Zuiden
3. Johannes van der Veen | Pieter Jan Plat | Hendrik Kooistra
Mantgum | Lytse PC

1. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
2. Elgar Boersma | Bauke Dijkstra | Jelte Pieter Dijkstra
3. Jan Dirk de Groot | Hyltje Bosma | Evert Pieter Tolsma
Huizum | Jongens
 
1. Wessel van der Woud | Erik Minne Cats | Verry van der Meer
2. Thomas Dijkstra | Jari Visser | Alwin Boschma
3. Mark Polstra | Bauke Folkerts | Steven Koster
Herkansing
1. Harold de Boer | Justin Krottje | Jurrit Osinga
2. Lucas Postma | Jelmer Miedema | Justin de Vries
Workum | Meisjes A klasse
1. Marije Bodde | Anna Ennema | Fiera de Vries
2. Roelie Kroondijk | Naomi Wiersma | Corrie Kroondijk
Workum | Meisjes B klasse
1. Anna Rixt Iedema | Famke Zijlstra | Rixt Blanke
2. Julia Marthin Rienks | Senne Idsardi | Roy Postma
Herkansing
1. Gerde Lycklama a Nijeholt | Marrit Meijer | Moniek Lootsma
Franeker | Schooljongens
1. Rick Minnesma | Wesley van der Vaart
2. Brent Timmerman | Jarno Feenstra
3. Pieter den Breejen | Dylan Koel
Herkansing
1. Iwan Hiddinga | Jildert Wijbenga
2. Daniël Meesters | Leon Wijning
3. Rutger Kumbangsila | Edwin de Vries
Hijum – Finkum | Pupillenjongens A klasse
1. Stijn Scheffer | Jaimy Koel
2. Clive van der Weerdt |  Jardo Sterkenburg
Hijum – Finkum | Pupillenjongens B klasse
1. Tjitte Reitsma | Hidde Jorritsma
2. Sjoerd van der Schaar | Arjen Bauke Hofstra
3. Remco Yska | Jelle Rense Lei