Home laatste nieuws Kaatsen: De winnaars van 4 en 5 augustus 2018

Kaatsen: De winnaars van 4 en 5 augustus 2018

302
0

De winnaars van dit weekeinde! Heb je een aanvulling of een foto? Mail het naar kaatsnieuws@gmail.com

Hitzum | Meisjes Ald Meiers
1. Makkum: Chantal de Witte | Anouk Smink | Larissa Smink
2. Workum: Nynke Kuipers | Gerde Lycklama à Nijeholt | Naomi Wiersma
3. Easterein: Nynke Pauw | Alien Dijkstra | Corrie Kroondijk
4. Dronryp: Inge Jansma | Ilse Marije van Beem | Julia Marthina Rienks
Dokkum | Heren 50+
 
1. Piet Zondervan | Piet de Groot | Piet van der Ploeg
2. Nanning Seepma | Anne de Vries | Johan Wittermans
3. Hans Dijkman | ? | ?
Dokkum | Heren 50+ herkansing
1. Anne Brouwer | Henk Woppenkamp | Jacob Kamstre
2. Henk Bloemsma | Jan de Jong | Jan Sipma
Witmarsum | Jongens afdeling
 
1. Mantgum: Gjalt Sjirk de Groot | Ignas Dijkstra | Jelle Terpstra ( 5-5 6-6)
2. Dronryp: Jasper Jager | Mark Minnesma | Lucas Postma
3. Reduzum: Melle Fopma | Jehannes Gerben Brinksma | Jesper Tolsma
4. Witmarsum: Redmer Zaagemans | Jorn Hofstra | Jari Visser
4. Berltsum: Thomas Dijkstra | Jesse Kroondijk | Verry van der Meer
Witmarsum | Jongens afdeling del

1. Mark Polstra | Redmer Cnossen | Rene van der Walt
2. Wessel van der Woud | Jorrit Tolsma | Hedser Mud
3. Michel Hendriks | Allard Dijkstra | Pieter Toren
Witmarsum | Heren hoofdklasse

1. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Marten Bergsma | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong
Witmarsum | Dames hoofdklasse

1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
3. Elly Hofman | Marte Altenburg | Martzen Deinum
Oude Bildtzijl | Dames eerste klasse
1. Anne Monfils | Margriet Bakker | Harmke Siegersma
2. Sietske Okkema | Maaike Osinga | Aukje van Kuiken
3. Wybrig Bakker | Hiske Zeinstra | Rianne Melissa Hiemstra
3. Akkelyna de Haan | Corina de Vries | Fenna Kramer
Franeker | Jongens afdeling

1. Berltsum: Thomas Dijkstra (K) | Jesse kroondijk | Verry van der Meer
2. Reduzum: Jehannes Gerben Brinksma | Jesper Tolsma
3: Menaam: Erik Minne Cats | Mark Polstra | Youri de Groot
4. Hommerts Jutryp: Aizo Veltman | Jelger de Boer | Jitze Floris
4. Exmorra: Christiaan Stremler | Pieter Jan Leijenaar | Jelmer Dijkstra
We zitten ook op Instagram: Kaatsnieuws
Vorig artikelFoto’s Wallball Franeker
Volgend artikelFreulepartij 2018: De loting