Home laatste nieuws Kaatsen | De uitslagen van zondag 30 april 2023

Kaatsen | De uitslagen van zondag 30 april 2023

1941
0

Het seizoen is weer begonnen. De heren begonnen met de Bangmapartij, een afdelingswedstrijd in Weidum. Het was voor het eerst sinds jaren weer eens een droge seizoensopener. Aanvullingen mag je mailen naar kaatsnieuws@gmail.com of appen: 06-51322689.

Weidum | Heren Hoofdklasse afdeling
1.Bitgum: Paul Dijkstra | Hans Wassenaar | Tjisse Steenstra
2.Goutum: Redmer Wijnstra | Jelmer Miedema | Daniël Iseger
3.Dronryp: Wierda Baarda | Tsjerk Elsinga | Rick Minnesma
3.Berltsum: Ruben Eijzenga |Andre van Dellen | Thomas Dijkstra
Raerd | Jongens del
1.Bjorn Idsardi | Jens Kooistra | Lars Tijssen
2.Otte Algra | Erwin Vos | Tjitte Reitsma
3.Jorrit de Groot | Rindert Zijlstra | Tymen Bijlsma
Nijewier | Meisjes del
1.Martsen van der Goot | Brecht Renema | Inez Bosch
2.Jelly Hiemstra | Afke Marij van der Goot | Isabella Sijtsma
3.Marije Bokma | Sophie Kroondijk | Doutsen Veendorp
Herkansing
1.Berber van der Goot | Noëlle Hiddinga | Rianne Sjoukje Terluin
2.Suzanna Allema | Yannah Palma | Ineke de Vries
Leeuwarden | Schooljongens A Klasse
1.Jort de Kroon | Jelke Veldhuis
2.Pieter Miedema | Lieuwe van der Kamp
3.Mark Reitsma | Rudmer Faber
Leeuwarden | Schooljongens B Klasse
1.Laas van Dalfsen | Klaas Dijkstra
2.Marten Jan Koree | Ale Reitsma
3.Siete Wassenaar | Ytsen Tassebajof
3.Sverre Stobbe | Harmen Postma
Wommels | Schoolmeisjes A klasse
1.Anna Lotte van Beem | Aniek Koopmans
2.Linda van der Meer | Rianne van der Walt
3.Jeldau Koopmans | Froukje Westgeest
Herkansing
1.Britt Joustra | Lieke Tuinier
2.Emma Porte | Minke Tjalsma
Wommels | Schoolmeisjes B klasse
1.Sam van der Marel | Klaske Gaastra
2.Ilse van der Galiën | Idwer Vis
3.Marrit van der Meer | Mare Zijlstra
3.Elske Kroondijk | Siebrigje Tigchelaar
Herkansing
1.Brecht Stegenga | Trynke Nijman
2. Ilja Wijtsma | Sara Piller
Wommels | Pupillenjongens
1.Jort Dijkstra | Jorrit Kroondijk
2.Rindert Douma | Melle Talsma
3.Frank de Kroon | Finn Schreuder
Herkansing
1.Sybren van der Zwaag en Jesse Moos
2.Rinze Dijkstra | Jitse Jan Kroondijk
Pupillenjongens CD
1.Silvester van der Molen | Roan Schaeffer
2.Redmer Feenstra | Jelke de Jong
3.Sybren Strikwerda | Jilke Dikland
Bolsward |Pupillenmeisjes A klasse
1.Fenna Koster | Carlijn Terpstra
2.Iris Verhoeven | Sygrid Bosch
Bolsward | Pupillenmeisjes B Klasse
1.Lyset Westra | Mare Prinsen
2.Anne Lynn Keegstra | Sanne van Dijk
3.Esther Lootsma | Sybrich Ouderkerken
3.Jetske Elgersma | Marrit van der Weij
Herkansing
1.Fenna Wiersma | Evy Wijnia
2.Jessy Sterk | Fenna Sijbesma
Arum | Welpen jongens AB
1.Gerlof Schuiling | Jasper Tjepkema
2.Meinte Ale Hoornstra |  Bram Postma
3.Imro van der Meer |  Tjal Boomstra
Herkansing
1.Daan Wobbes | Jurjen Dijkstra
2.Bas Haaksma | Hendrik Arjen Alkema
Arum | Welpen jongens CD
1.Redmar Dunnewind | Jurre Dijkstra
2.Tyme Bekema | Djurre Feenstra
3.Dirk Regeling |  Stijn Haaksma
Herkansing
1. Bas van der Weij | Bouwe Postma
2.Jan Smid | Matthijs Hoekstra
Arum | Welpen meisjes AB(poule)
1. Froukje Patricia Blanke | Anouk Groen
Welpen meisjes CD
1.Dycke Roersma | Rikst Brinksma
2. Ylse Piersma | Amarins Krottje
Herkansing
1. Lieke Smeding | Iris Tolsma
2.Brechje de Jong | Marin Grondsma