Home laatste nieuws Juniorencompetitie houdt kaatsers op de velden

Juniorencompetitie houdt kaatsers op de velden

174
0

Op it Sjûkelân wordt vrijdagmiddag en -avond de eerste finale van de nieuwe Juniorencompetitie verkaatst. Op basis van zes wedstrijden werd een klassement opgemaakt. De beste twaalf kaatsers verdienden een plaats in de finale. Zij kaatsen een halve finale en een finale. De winnaars rijden in het kaatsseizoen 2020 in een auto, beschikbaar  gesteld door FGD Lease.

De Juniorencompetitie is een initiatief van de PC en kaatsbond KNKB, onder meer omdat er voor junioren tot nu maar weinig wedstrijden op de agenda stonden. Daar kwam bij, dat de overgang van de jongens-categorie naar de senioren vaak te groot is. Junioren belandden daardoor tussen wal en schip en haakten jarenlang massaal af. Een voorzichtige conclusie is, dat die trend met dit initiatief voor een belangrijk deel doorbroken is. In totaal deden in zes wedstrijden 69 kaatsers mee.

Klassementsleider Evert Pieter Tolsma (Winsum) onderstreepte in het Friesch Dagblad het belang van deze competitie: “Wat der ek op it spul stiet, ik keats alle wykeinen wol. Mar der hawwe dit jier ek jonges meikeatst dy’t eins al ophâlden wiene. Sy fûnen it gewoan leuk om op freedtejûn te keatsen en dêrnei in bierke te dwaan. Der steane no jonges yn de finale dy’t sûnder dizze kompetysje ophâlden wiene.”


De dames-junioren kaatsen ook één keer mee, in Wommels. De hoop en verwachting is, dat er in het seizoen 2020 ook voor de dames meer wedstrijden op de agenda staan in deze categorie. In de concept-agenda 2020 is voor zowel de heren-junioren als de dames-junioren een aantal wedstrijden met potlood ingevuld: in Exmorra (heren), Heerenveen (heren en dames), Leeuwarden (heren) en Wommels (heren en dames). Mocht de ambitie zijn om een volwaardige competitie te organiseren, dan zal ook een aantal verenigingen een wedstrijd moeten organiseren.

Voor de finale van vrijdagavond is eerder deze week geloot. Dit is het resultaat van die loting. De wedstrijd in Franeker begint om half vijf. Tussenstanden en uitslagen kun je vanaf dan verwachten op onze site en onze app.

De loting:

1.


Christiaan Stremler
Wessel van der Woud
Pieter Jan Leijenaar
  2.


Julian Faber
Wytze Wassenaar
Roel Pieter de Jong
         
3.


Harmen Schuitmaker
Hielke Beijering
Laas Pieter van Straten
  4.


Lieuwe van der Werff
Auke Boomsma
Evert Pieter Tolsma
         

(kaatsnieuws.com / Friesch Dagblad)

Vorig artikelExtra wedstrijd voor welpen
Volgend artikelLIVE | Finale Juniorencompetitie (gesloten)