Home laatste nieuws Exmorra wint Jong Nederland 2021: De uitslagen

Exmorra wint Jong Nederland 2021: De uitslagen

463
0

In Franeker kunnen de heren junioren een klaverblaadje verdienen. Daarvoor moeten ze dan eerst wel de Jong Nederland winnen. Er staan 26 parturen op de eerste lijst.

1. Morra 5-2
6-6
2. Folsgare
         
3. Bitgum 4-5
6-6
4. Witmarsum
         
5. Spannum 1-5
0-6
6. Berltsum
         
7. Arum 2-5
0-6
8. Franeker
         
9. Winsum 1-5
0-6
10. Exmorra
         
11. Menaam 5-2
6-4
12. Sint Jabik
         
13. Anjum 5-5
6-6
14. Dronryp 2
         
15. Ee 5-4
6-6
16. Bolsward
         
17. Makkum 5-3
6-6
18. Jellum
         
19. Niawier 2-5
2-6
20. Goënga
         
21. Baard 5-2
6-6
22. Hommerts
         
23. Jelsum 4-5
6-6
24. Dronryp 1
         
25. Mantgum 5-1
6-4
26. Wommels
         
  2e Omloop      
         
1. Morra 5-5
0-6
4. Witmarsum
         
6. Berltsum 4-5
6-6
8. Franeker
         
10. Exmorra 5-1
6-2
11. Menaam
         
14. Dronryp 2 1-5
4-6
15. Ee
         
17. Makkum 5-5
0-6
20. Goënga
         
21. Baard 1-5
4-6
24. Dronryp 1
         
25. Mantgum      
         
  3e Omloop      
         
25. Mantgum 3-5
6-6
4. Witmarsum
         
8. Franeker 4-5
4-6
10. Exmorra 
         
15. Ee 5-0
6-0
20. Goënga
         
24. Dronryp 1      
         
  Halve Finale      
         
24. Dronryp 4-5
6-6
4. Witmarsum
         
10. Exmorra 5-2
6-2
15. Ee
         
  Finale      
         
4. Witmarsum 1-5
2-6
10. Exmorra