IFK Jeu de Pelote Easterlittens: Dag 5

1548
0

In Easterlittens zijn vrijdagavond op It Plein twee wedstrijden verkaatst. Dit zijn de uitslagen:

Deinum – Moarre/Ljussens8 – 6
Easterein Grou6 – 7


Op maandag gaat het toernooi verder: Wommels – Makkum, Eksmoarre – Winsum, Dronryp – Spannum

(foto: Henk Bootsma)