Home laatste nieuws Freulepartij 2023| Dronryp wint. Alle uitslagen

Freulepartij 2023| Dronryp wint. Alle uitslagen

5901
0

In Wommels wordt op woensdag 9 augustus de 121e editie van de Freulepartij verkaatst. Er staan 38 parturen op de eerste lijst en dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Toen won Moarre-Ljussens.

Finale

27.Leeuwarden4-5 | 6-69.Dronryp

Halve finale

32.Sexbierum3-5 | 0-69.Dronryp

Vierde omloop

38.Winsum5-5| 4-69.Dronryp
14.Franeker0-5| 4-627.Leeuwarden
32.Sexbierum

Derde omloop

38.Winsum5-1 | 6-01.Makkum
6.Achlum2-5 | 0-69.Dronryp
14.Franeker5-3 | 6-220.Bolsward
22.Sint Annaparochie2-5 | 0-627.Leeuwarden
32.Sexbierum5-0 | 6-634.Reahûs

Tweede omloop

1.Makkum5-5 | 6-64.Harlingen
6.Achlum5-5 | 6-67.Moarre
9.Dronryp5-0 | 6-212.Goënga
14.Franeker5-4 | 6-615.Stiens
18.Reduzum0-5 | 0-620.Bolsward
22.Sint Annaparochie5-0 | 6-424Baard
26.Raerd2-5 | 4-627.Leeuwarden
29.Oude Bildtzijl0-5 | 6-632.Sexbierum
34.Reahûs5-3 | 6-436Grou
38.Winsum

Eerste omloop

1. Makkum 5-1 | 6-0 2. Lollum
         
3. Sneek 5-5 | 6-6 4. Harlingen
         
5. Exmorra 5-5 | 4-6 6. Achlum
         
7. Moarre 5-2 | 6-0 8. Hommerts
         
9. Dronryp 5-0 | 6-2 10. Peins
         
11. Menaam 2-5 | 4-6 12. Goënga
         
13. Wommels 0-5 | 4-6 14. Franeker
         
15. Stiens 5-4 | 6-4 16. Damwâld
         
17. Mantgum 0-5 | 6-6 18. Reduzum
         
19. Folsgare 5-5 | 6-6 20. Bolsward
         
21. Blije 1-5 | 2-6 22. Sint Annaparochie
         
23. Itens 0-5 | 4-6 24. Baard
         
25. Balk 2-5 | 2-6 26. Raerd
         
27. Leeuwarden 5-2 | 6-2 28. Spannum
         
29. Oude Bildtzijl 5-0 | 6-2 30. Witmarsum
         
31. Bitgum 1-5 | 6-6 32. Sexbierum
         
33. Heerenveen 2-5 | 4-6 34. Reahûs
         
35. Marsum 3-5 | 2-6 36. Grou
         
37. Arum 4-5 | 6-6 38. Winsum