Home laatste nieuws Freule 2017: Alle uitslagen. Bolsward wint!

Freule 2017: Alle uitslagen. Bolsward wint!

286
0
freule

In de eerste omloop trof favoriet Exmorra de Nederlands kampioen Berltsum. Exmorra veegde Berltsum eraf. Freule-kaatser Wytze Wassenaar (Berltsum) durft de winnaar niet te voorspellen van de Freule. ,,Der binne wol 10 partoeren dy’t it winne kinne”.

1. Witmarsum 3-5
2-6
2. Winsum
3. Exmorra 5-0
6-6
4. Berltsum
5. Tzum 3-5
6-2
6. Easterein
7. Damwâld 1-5
6-6
8. Franeker
9. Oude Leije 0-5
6-6
10. Reduzum
11. Dronryp 5-1
6-0
12. Dongjum
13. Wjelsryp 0-5
2-6
14. Grou
15. Peins 2-5
2-6
16. Tzummarum
17. Arum 5-0
6-4
18. Wergea
19. Minnertsga 5-2
6-4
20. Sexbierum
21. Weidum 2-5
2-6
22.  Ternaard
23. Baard 5-2
6-4
24. Ferwert
25. Hijum 1-5
0-6
26. Goutum
27. Stiens 1-5
6-6
28. Lollum
29. Mantgum 5-1
6-0
30. Balk
31. Folsgare 5-5
0-6
32. Huizum
33. Gaast 5-4
6-6
34. Jellum
35. Spannum 5-1
6-4
36. Makkum
37. Anjum 5-0
6-4
38. Sint Annaparochie
39. Ingelum 4-5
2-6
40. Niawier
41. Bolsward 5-2
6-0
42. Jelsum
43. Achlum 5-5
6-2
44. Wommels
45. Ee 5-0
6-2
46. Morra
47. Hommerts 1-5
0-6
48. Kimswerd
49. Menaam 5-2
6-2
50. Bitgum
51. Reahûs 5-5
2-6
52. Pingjum
53. Scharnegoutum
         
TWEEDE OMLOOP
53. Scharnegoutum 2-5
4-6
 2. Winsum
3. Exmorra 5-0
6-2
6. Easterein
8. Franeker 5-5
6-6
10. Reduzum
11. Dronryp 5-5
6-0
14.  Grou
16. Tzummarum 2-5
2-6
17. Arum
19. Minnertsga 5-1
6-2
22.  Ternaard
23.  Baard 5-1
6-2
26. Goutum
 28. Lollum 5-3
6-4
29. Mantgum
 32. Huizum 2-5
2-6
33. Gaast
35. Spannum 2-5
4-6
37. Anjum
40 Nijewier 1-5
0-6
41. Bolsward
43. Achlum 2-5
2-6
45. Ee
47. Kimswerd 1-5
2-6
49. Menaam
52. Pingjum
DERDE OMLOOP
52. Pingjum 2-5
2-6
2. Winsum
3. Exmorra 5-0
6-2
10. Reduzum
11. Dronryp 3-5
6-6
16. Arum
19. Minnertsga 2-5
4-6
23. Baard
28. Lollum 5-4
6-4
33. Gaast
37. Anjum 1-5
2-6
41. Bolsward
45. Ee 1-5
4-6
49. Menaam
VIERDE OMLOOP 
 2. Winsum 0-5
6-6
3. Exmorra
17. Arum 3-5
6-6
23.  Baard
28. Lollum 5-5
4-6
41. Bolsward
 49. Menaam
HALVE FINALE
 49. Menaam 5-5
2-6
3. Exmorra
23. Baard 5-5
0-6
41. Bolsward
FINALE
 3. Exmorra 3-5
6-6
41. Bolsward
Vorig artikelMichel van der Veen koning  Jelle Scholtenspartij
Volgend artikelBolsward wint Freule 2017. Exmorra tweede

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in