Home laatste nieuws De winnaars van 6, 7 en 8 juli 2018

De winnaars van 6, 7 en 8 juli 2018

314
0

De winnaars van dit weekeinde! Heb je een aanvulling of een foto? Mail het naar kaatsnieuws@gmail.com

Bolsward | Dames Hoofdklasse

1. Anne Monfils | Jeska Terpstra | Harmke Siegersma
2. Anne Berber Zeinstra | Sandra Hofstra | Manon Scheepstra
3. Tineke Dijkstra | Aukje van Kuiken | Louise Krol
IJlst | Heren Hoofdklasse

1. Marten Bergsma | Jelte Visser | Hans Wassenaar
2. Enno Kingma | Kees van der Schoot | Tjisse Steenstra
3. Remmelt Bouma | Hyltje Bosma | Erwin Zijlstra
Franeker | Heren 50+ 

1. Franeker | Jacob Kamstra | Jan Sipma | Ludwig Seerden
2. Sint Jacob | Piet Machiela | Dirk Machiela | Jarig Katsma
3. St Nicolaasga | Jan Buitenga | Ferdinand van der Werf | Tiede Boorsma
IJlst | Dames Hoofdklasse

1. Nynke Sybrandy | Wiljo Sybrandy | Louise Krol
2. Nelie Steenstra | Sjanet Wijnia | Martzen Deinum
3. Anne Monfils | Marte Altenburg | Annelien Broersma
  Lollum-Waaxens Jongens A klasse
1. Aizo Veltman | Lucas Postma | Pieter Jan Leijenaar
2. Gerwin Dijkstra | Sytse Koree | Jesper Tolsma
 Lollum-Waaxens Jongens B klasse
1.  Luka van der Weg | Gerrit Hendriks | Jeroen de Boer
2. Thomas Dijkstra |  Jorrit Tolsma | Thom Oostenveld
3. Jurjen Miedema |  Geert Reitsma | Jelle Sieperda
 Lollum-Waaxens | Jongens herkansing
1.
2.
3.
Anjum | Meisjes A klasse

1. Inge Jansma | Corrie Kroondijk | Anouk Smink
2. Larissa Smink | Naomi Wiersma | Marije Bodde
Anjum | Meisjes B klasse

1. Marlies Bonnema | Esther de Vries | Sigrid Post
2. Anna Rob | Tara Brit van der Meulen | Jessie Rekker
Harlingen | Schooljongens vf

1. Rink Rudmer Sterk | Marten Leijenaar | Rick Minnesma
2. Pieter den Breejen | Jan Bandstra | Johan Sipma
3. Rutger Kumbangsila | Rein Breuker | Jorrit Naninga
3. Sjouke Beimers | Mathys Renema | Jelmer Foppe Drijfhout
Harlingen | Schooljongens herkansing
1. Jan Johannes van der Kamp | Jelmer Torensma | Leon Wijning
2. Redmer Wiersma | Niels de Boer | Jan-Tymen Eisma
  Dokkum | Schoolmeisjes del
1. Iris Oosterbaan | Ilse Marije van Beem
2. Gerde Lycklama a Nijeholt| Femke Folkerts
3. Rixt Blanke | Marsha Broersma
Dokkum | Schoolmeisjes herkansing
1. Foke Jil Bakker | Femke Alberda
2. Marije van der Molen | Lieke van Loon
Tzum | Prinsen partij Pupillenjongens
1. Jurre Reitsma | Remco Post
2. Jelvin Kaper | Edwin Arjen Yska
3. Jelte de Jong | Jan Yntema
3. Rindert Zijlstra | Sjoerd van der Schaar
Tzum |  Pupillenjongens herkansing
1. Tjitte Reitsma | Silvan Elzinga
2. Brent Jesse van Beem | Tjisse Bruinsma
3. Jardo Sterkenburg | Stijn Scheffer
Tzum | Prinsessen partij Pupillenmeisjes

1. Elske van Straten | Marit Feenstra
2. Lisanne Scharringa | Marit Bleeker
3. Selma van derWal |  Marije Bokma
Pupillenmeisjes Herkansing
1. Maud Hellinga | Willianke Seepma
2.
Blije | Welpenjongens
1. Lieuwe van der Kamp | Joachim Schaaf
2. Jort de Kroon | Jelmar de vries
3. Marten Jan Koree | Sido Polet
Blije | Welpenmeisjes
1. Noelle Hiddinga | Linda van der Meer
2. Jeldou Koopmans |  Silke Hofstra
3. Manouk Scharringa | Rianne Osinga
Bolsward | Hoofdklasse heren

1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
Ried | Heren eerste klasse afd.

1. Sexbierum: Johannes van der Veen | Kees van der Schoot | Pieter van der Schoot
2. Bolsward: Peter van Zuiden | Jelle Cnossen | Willem Jan Postma
3. Franeker 2: Rene de Haan | Djurre Seerden | Marco de Groot
Goënga | Schooljongens vf

1. Sjouke Beimers  | Marten Leijenaar | Johan Sipma
2. Rutger Kumbangsila | Rick Minnesma | Rein Breuker
3. Harmen Zuidema | Bjorn Idsardi | Sybrand Veldhuis
Goënga | Schooljongens vf herkansing
1. Redmer Wiersma | Jorrit Nanninga | Jan-Tymen Eisma
2. Johan Cnossen | Dylan Koel | Wesley van der Vaart
Goënga | Schoolmeisjes vf
1. Foke Jil Bakker | Iris Oosterbaan | Gerde Lycklama à Nijeholt
2. Femke Alberda | Geertje Bijlsma | Femke Folkerts
Goënga | Schoolmeisjes vf herkansing
1. Eline van Dijkhuizen | Marsha Broersma | Iris Veltman