Home laatste nieuws De winnaars van 24 en 25 augustus 2019

De winnaars van 24 en 25 augustus 2019

286
0

Tjisse Steenstra werd koning in eigen dorp. Manon Scheepstra won voor de vierde keer op rij in Bitgum en werd voor de derde keer koningin. Maar er waren natuurlijk veel meer winnaars.

 

  Bitgum | Heren Hoofdklasse
1. Gert- Anne van der Bos | Allard Hoekstra |Tjisse Steenstra (k)
2. Menno van Zwieten | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
3. Bauke Triemstra | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong
   
  Bitgum | Dames Hoofdklasse
1. Serena Hovenga | Lotte Delgrosso | Manon Scheepstra (k)
2. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Louise Krol
3. Anne Monfils | Margriet Bakker | Hendrieke van der Schoot
   
  Achlum | Heren Eerste klasse
1. Gerrit Jan Duiven | Hendrik Bouwhuis | Pieter Jan Leijenaar
2. Simon Zijlstra | Jelle Scharringa | Paulus Yde Walda
3. Paul Dijkstra | Hendrik Jan van der Velde | André van Dellen
3. Thomas Dijkstra | Steven Koster | Jorn Lars van Beem
   
  Hitzum | Dames Eerste klasse
1. Wybrig Bakker | Amarins de Groot
2. Mintje Meintema | Selma de Boer
   
  Herkansing
1. Miranda Scheffer | Corina de Vries
   
  Minnertsga | Meisjes
1. Fiera de Vries | Corrie Kroondijk | Senne Idsardi
2. Marije Bodde | Anouk Smink | Foke Jill Bakker
3. Inge Jansma | Rixt Fokkema | Anke Wassenaar
   
  Herkansing
1. Larissa Smink | Romy Postma | Naomi Wiersma
2. Ilse Zwaagstra | Jessie Rekker | Iris Oosterbaan
   
  Easterein | Heren 50+ A klasse
1. Durk Punter| Piet Zondervan | Piet Machiela 
2. Bertus Bootsma | Ludwig Seerden | Simon Kingma 
3. Jan Sipma | Tjeerd Dijkstra |  Ype Tiemersma 
3. Tiede Boorsma | Hans Diekman |  Jan Heida 
   
  Heren 50 + B klasse
1. Jan Brandsma |  Wybren van der Woud | Tjerk Okkema 
2. Sikke Koster | Tymen Dijkstra |  Bauke Posthuma
3. Paulus Strikwerda | Henk Mulder | Sjouke de Groot
3. Dirk Poortstra | Joop Bootsma |  Henk Hellinga 
   
  Herkansing
1. Ale Mosselman |Gerrie Otter | Theunis Piersma
   
  Zondag
  Bitgum | Heren Hoofdklasse
1. Gert- Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Menno van Zwieten | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
3. Jelte-Pieter Dijkstra | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
   
  Wjelsryp | Dames Hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
3. Anne Monfils | Margriet Bakker | Harmke Siegersma
   
  Makkum | Heren eerste klasse
1. Hyltje Bosma |Pieter Jan Leijenaar | Jouke Vlasbloem 
2. Jelle Attema | Lennart Adema |  Patrick Scheepstra
3. Corné Tuinenga | Wiebe Wessel Bos |  Riemer Hoekstra
   
  Balk | Heren 30+
1. Keimpe Koldijk | Johan Talsma | Gerrit Meijer
2. Henri Wagenaar | Jacob Schotanus | René Anema
   
  Oude Leije | Dames Eerste klasse
1. Roelie Kroondijk |  Klasine Huistra |  Annelien Broersma
2. Annet de Haan | Amarins de Groot |  Hendrieke van der Schoot
3. Serena Hovenga | Lobke Vlasbloem |Aluca Bouma
   
  Weidum | Meisjes del
1. Corrie Kroondijk | Foke Jil Bakker | Sanne van Vilsteren
2. Fiera de Vries | Anne Dieuwke Dijkstra | Chantal de Witte
   
  Herkansing
1. Inge Jansma | Iris Oosterbaan | Marit Tamminga
2. Moniek Lootsma | Naomi Wiersma | Lisanne Leijenaar
   
  Balk | Schooljongens
1. Pieter den Breejen | Otte Algra | Jaimy Koel
2. Douwe Faber | Matthys Renema | Edwin de Vries
3. Durk Bootsma | Jan Bandstra | Enrico Post
   
  Herkansing
1. Jelvin Kaper | Arjen Bauke Hofstra | Stijn Vincken
2. Jelmer Foppe Drijfhout | Remco Post | Bjorn Idsardi
   
  Peins | Schoolmeisjes A klasse
1. Noa Elzinga | Judith Cuperus
2. Ilse Marije van Beem | Elske van Straten
   
  Peins | Schoolmeisjes B klasse
1. Selma van der Wal | Jeanette Kramer
2. Isabella Sijtsma | Dido Iedema
3. Suzanna Allema | Janneke Posthumus
   
  Herkansing
1. Marije Bokma | Amarins van Althuis
   
  Dronryp | Pupillenjongens A klasse
1. Brent Jesse van Beem | Tymen Bijlsma
2. Jesse Greidanus | Karst Hoekstra
   
  Pupillenjongens B klasse
1. Eelco Meijer | Leon Smink
2. Daan Kooistra | Rudmer Faber
3. Stef van Steen | Julian Klok
   
  Herkansing
1. Douwe Palsma | Thijs Lanting
2. Hidde Jorritsma | Sytse Kloosterman
3. Stian Rinia | Thijs van Dijk
   
  Jorwert | Pupillenmeisjes A klasse
1. Nina-Claire Wijning | Marrit Bruinsma
2. Brecht Renema | Jeldau Koopmans
   
  Pupillenmeisjes B 
1.  Rikst Grijpstra | Fianne Dijkstra
2. Nathalie Andringa | Maud van der Veen
3. Lisan Kaper | Jildou Sterk
   
  Herkansing
1. Manouk Scharringa | Wieke Schaap
   
  Spannum | Welpen jongens
1. Melle Talsma |  Ryan Wieggers
2. Frans Oosterbaan |  Joachim Schaaf
   
  B klasse
1. Allon Elzinga | Rudmer Koopmans
2. Brandon Curtress | Thomas Zeinstra
3. Rik van der Weert |  Roan Luimstra
   
  Huns | Welpenmeisjes
1. Anna Lotte van Beem |  Lyanne Jongsma
2. Silke Hofstra | Ilse van der Galiën
   
  Herkansing
1. Aisha Mahmoud |  Rianne van der Walt