Home laatste nieuws De uitslagen van zaterdag 3 en zondag 4 september 2022

De uitslagen van zaterdag 3 en zondag 4 september 2022

333
0

Er werd dit weekend weer gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Oentsjerk | Heren 50  +
Jan Fokke Mulder | Hans Felkers | Ludwig Seerden
2.Bertus Bootsma | Jan Sipma | Jan Heida
Oentsjerk | Heren +
1.Sjouke de Groot | Joop Bootsma | Marco Trippenzee
2.Johan van der Veen | Rutger Fopma | Tjeerd Bouma
3.Sjoerd Nauta | Anne Brouwer | Danny de Boer
Herkansing
1.Henk Porte | Jan Pieter Hovinga | Age van der Goot
2.Roel Sijbesma | Jan de Jong | Gerke Draaistra
Pingjum | Heren Hoofdklasse
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
3.Peter van Zuiden | Kevin Jordi Hiemstra | Thomas van Zuiden
Folsgare | Dames Hoofdklasse
1.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
2.Roelie Kroondijk | Amarins de Groot | Jennie Terpstra
3.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
Reduzum | Heren eerste klasse
1.Auke Boomsma | Hessel Postma | Tsjerk Elsinga
2.Chris Wassenaar | Jacob Wassenaar | Jeroen Haarsma
3.Rutmer van der Meer | Verry van der Meer | Jan-Tymen Eisma
Reduzum | Dames eerste klasse
1.Moniek Lootsma | Rixt Blanke | Senne Idsardi
2.Gerbrich Koster | Marsha Broersma | Iris Veltman
3.Sietske Okkema | Hiske Zeinstra | Melissa Rianne Hiemstra
Herkansing
1.Wiljo Sijbrandij | Idske Zijlstra | Bianca van der Veen
Stiens | Slotdag Jongens
1.Rick Peperkamp
2.Pieter Siebe Cuperus
3.Jardo Sterkenburg
Stiens | Slotdag meisjes
1.Jelly Hiemstra
2.Nadya Rinske Moufakkir
3.Rixt Mulder
Stiens | Slotdag schooljongens
1.Lieuwe van der Kamp
2.Julian Klok
3.Edwin Arjen Yska
Stiens | Slotdag Schoolmeisjes
1.Fianne Dijkstra
2.Mare Dijkstra
3.Brecht Renema
Stiens | Slotdag Pupillenjongens
1.Jimte Tilma
2.Chris van Wier
3.Gerhard Steeman
3.Tsjeard Witteveen
Stiens | Slotdag Pupillenmeisjes
1.Anne Elle Wiersma
2.Hendrika Stegenga
3.Froukje Westgeest
Stiens | Slotdag Welpen jongens
1.Pieter Meindersma
2.Johan Willem Ferwerda
3.Roan Bruinsma
Stiens | Slotdag Welpenmeisjes
1.Rosalie ten Brink
2.Myrthe vd Kooy
3.Marrit de Witte
Vorig artikelNynke Sijbrandij stopt met kaatsen
Volgend artikelDit zijn de winnaars van de klassementen in 2022