De uitslagen van zaterdag 12 augustus 2023

1986
0

Geen heren hoofdklasse en eerste klasse dit weekend, maar gelukkig wel bij de dames en de jeugd. Wij hebben de uitslagen weer even voor je op een rij gezet.

  Harlingen | Dames Hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Anne Monfils | Marrit Zeinstra
2. Annet de Haan | Louise Krol | Sjanet Wijnia
   
  Harlingen | Dames Eerste klasse
1. Amarins de Groot | Larissa Smink | Noa Elzinga
2. Noëlle Hiddinga | Anouk Smink | Iris Oosterbaan
3. Annelien Broersma | Rixt Wijnia | Anna-Dieuwke Dijkstra
   
  Sint Annaparochie | Heren 50 + A klasse
1. Ibo Nicolay, Doede Machiela | Teake van der Walt
2. Piet Zondervan | Johan Hiemstra | Siebe Tolsma
   
  Herkansing
1. Ludwig Seerden | Ate Bierma | Jan Fokke Mulder
2.  Anne de Vries | Evert Tolsma | Jacob van der Pol
   
  Sint Annaparochie | Heren 50+ B klasse
1. Harmen Westra | Wietse Punter | Ferdinand van der Werf
2. Gelt Donga | Lieuwe Althof | Gerrie Otter
3. Harm Jan de Boer | Jan de Jong | Ben Snijder
   
  Herkansing
1. Germ de Graaf | Sjouke de Groot | Wietse Punter (Grou).
2. Anne Siderius | Simon de Groot | Jan de Boer 
   
  Jellum -Bears | Revanche Freule
1. Makkum : Clive van der Weerdt | Leon Smink | Luuk Zwaagstra
2. Sint Annaparochie: Hjalmar Dijkstra | Iwan Hiddinga | Jelvin Kaper
3. Peins: Wiebe van Wier | Erwin Vos
3. Arum: Pieter den Breejen | Rinnert Tolsma
   
  Berltsum | Schooljongens A klasse
1. Pieter Miedema | Jort de Kroon
2. Bauke Jetze Kalsbeek | Melle Talsma
   
  Berltsum | Schooljongens B klasse
1. Rimar van der Schaaf | Jetse Miedema
2. Jurre Dijkstra | Roelof Schuiling
3, Frans Oosterbaan | Allart vd Meer
3. Jonathan de Boer | Klaas Dijkstra
   
  Herkansing
1. Ryan Wiegers | Niek Dijkstra
2. Siete Wassenaar | Ruben Hendriks
   
  Berltsum | Pupillen A klasse
1. Sven Kingma | Roan van Swinden Koopmans
2. Jort Dijkstra | Jorrit Kroondijk
   
  Berltsum | Pupillen B klasse
1.  Luuk Seerden | Rinse Dijkstra
2. Thomas Zeinstra | Hylke Tassebajof
3. Lasse Boomsma | Rimar Kaper
3. Geert Andringa | Jitse Jan Kroondijk
   
  Herkansing
1. Daniël de Boer | Harke Slagman
2. Auke Pieter Kalsbeek | Jesse Moos
   
  Hitzum | Pupillenmeisjes A klasse
1. Sanna Haaksma | Anna Miedema
2. Floorke de Boer | Anne Lynn Keegstra
   
  Hitzum | Pupillenmeisjes B klasse
1. Ilse Koopmans | Froukje Anita Lei
2. Ilse Fenna Zoodsma | Esther Lootsma
   
  Herkansing
1. Alieke de Jong | Albertien Hettinga
2. Doutzen Wijtsma | Nynke Visser
   
  Broeksterwâld | Welpenjongens
1. Danny Haarsma | Harwin Postma
2. Gerlof Schuiling | Freark Veldema
3. Collin Terpstra | Danny Terpstra
   
  Herkansing
1 Douwe Veldema | Melle Terpstra
2. Hielke Hoekstra | Bram Postma
   
  Broeksterwâld | Welpenmeisjes A
1. Froukje Patricia Blanke | Sinne Mous
2. Liv Koops | Amy Hendrika Giliam
   
  Broeksterwâld | Welpenmeisjes B
1. Jasmijn Maltha | Marin Grondsma
2. Elske Tassebajof | Liv Los
   
  Herkansing
1. Mara Tjepkema | Dycke Wijnsma