Home laatste nieuws De uitslagen van 25,26 en 27 augustus 2023

De uitslagen van 25,26 en 27 augustus 2023

3254
0

De finale van de juniorencompetitie. Oftewel wie mogen er drie maanden lang gratis in een auto rijden. En dan nog de Van Aismadagen in Bitgum. Alle winnaars op een rij.

PS: 1 keer per jaar komen de uitslagen later online omdat het ook voor ons Bitgumer merke is. App ze gerust (06-51 32 26 89) , zodra we uitgefeest zijn, zetten we ze online.

Bitgum | Heren 50+ A klasse
1.Piet Zondervan | Tjeerd Jan Boomsma | Jacob Kamstra
2.Ludwig Seerden | Peter Tolsma | Jan Douwe Gerbranda
3. Jan Sipma | Johan Hiemstra | Any van Straten
Herkansing
1.Jan Fokke Mulder | Marco Lautenbach | Anne de Vries
2.Nanning Seepma | Evert Tolsma | Rein Tiedema
Bitgum | Heren 50+ B
1.Age van der Goot | Roel Sijbesma | Wybren van der Woud 
2.Sjouke de Groot | Marcus Elzinga | Ben Snijder
3.Abe Visser | Wietse Punter | Lieuwe Althof
Leeuwarden | Heren junioren competitie
1.Wessel van der Woud | Jarno Feenstra | Rick Minnesma 
2.Jildert Wijbenga | Jelvin Kaper | Hessel Postma 
Leeuwarden | Dames junioren competitie
1.Iris Veltman | Corrie Kroondijk | Gerde Lycklama a Nijeholt
2.Roelie Kroondijk | Anouk Smink | Iris Oosterbaan
Bitgum | Heren Hoofdklasse del
1.Marten Bergsma | Hessel Postma | Pieter Jan Leijenaar
2.Johannes van der Veen | Renze Hiemstra | Hendrik Kootstra
Huns | Heren Eerste klasse del
1.André van Dellen | Tsjerk Elsinga | Jelmer Miedema
2.Corné Tuinenga | Verry van der Meer | Jan-Tymen Eisma
Burgwerd | Dames hoofdklasse
1.Romy Postma | Lotte Delgrosso | Marrit Zeinstra
2.Ilse Tuinenga | Corrie Kroondijk | Larissa Smink
3.Roelie Kroondijk | Ilse Marije van Beem | Gerde Lycklama a Nijeholt
IJlst | Pupillen meisjes del
1.Lisa Hornstra | Lyset Westra
2.Evy Wijnia | Sanne van Dijk
3.Aisha Mahmoud | Froukje Patricia Blanke
Herkansing
1.Fenna Koster | Yellina Tilma
2Marte Wassenaar | Anna Miedema
Bitgum | Heren Hoofdklasse vf
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra |Hans Wassenaar
2.Peter van Zuiden | Gerben de Boer | Willem Heeringa
3.Steven Koster | Kees van der Schoot | Rick Minnesma
Makkum | Heren Eerste klasse
1.André van Dellen | Pieter Jan Plat | Jurrit Osinga
2.Chris Wassenaar | Jacob Wassenaar | Jeroen Haarsma
3Tjalling Feenstra | Yannick Hielkema | Rick Alberda
3. Bauke Triemstra | Hendrik Jan van der Veld | Riemer Hoekstra
Heerenveen | Jongens del
1.Jelmer Foppe Drijfhout | Edwin Arjen Yska | Tyme Jonker
2.Martijn Mossel | Lars Tijssen | Wiebe van Wier
Harlingen | Meisjes del
1.Suzanna Allema | Lisanne Venema | Afke Marij van der Goot
2.Sophie Kroondijk | Mare Dijkstra | Rianne Sjoukje Terluin
3.Jeldau Koopmans | Fianne Dijkstra | Britt Joustra
Herkansing
1.Gerbrich Koster | Ilse Baanstra | Riki Koops
2.Noëlle Hiddinga | Martsen van der Goot | Stientje Geertsma
Easterlittens schooljongens del
1.
2
3.
Easterlittens | schoolmeisjes del
1.Wieke Schaap | Maren de Vries | Lyset Westra
2.Brecht Grovenstein | Rianne van der Walt | Amarens Koopal
3.Fenna Koster | Michelle Sijtsma | Jiska Altenburg
Herkansing
1.Minke Tjalsma | Jildou Sterk | Janet Adema?
2.Hendrika Stegenga | Lotte -Ytsje Hoekstra
3.Marit Steigenga
Wergea | Pupillenjongens
1.Sigert Bouma | Ivar van Oostrum
2.Auke Pieter Kalsbeek | Roan van Swinden Koopmans
3.Sverre Andringa | Jorrit Kroondijk
Baard | Welpenjongens
1.Imro van der Meer | Johan Willem Ferwerda
2.Bas Haaksma | Stijn Haaksma
3.Danny Terpstra | Hendrik Hoekstra
Baard | welpenmeisjes
1Froukje Patricia Blanke | Henny Jensma
2Veerle van der Werff | Rianne Cuperus
3Else Vis | Marije Punter
Herkansing
1.Amy Giliam | Marit Dijkstra
2.Evy Boonstra | Iris Tolsma