Home laatste nieuws De uitslagen van 11 en 12 september 2021

De uitslagen van 11 en 12 september 2021

239
0

Een korte wedstrijdagenda. Het kaatsseizoen loopt op zijn eind. De uitslagen van dit weekend.

Marsum | Dames hoofdklasse
1.Wybrig Bakker | Klasine Huistra | Manon Scheepstra
2.Ilse Tuinenga | Amarins de Groot | Iris Oosterbaan
3.Sietske Okkinga | Corrie Kroondijk | Sjanet Wijnia
Leeuwarden | Heren 50+ A
1
2
3
Leeuwarden | Heren 50+ B
1
2
3
Marsum | Heren Hoofdklasse
1Gert-Anne van der Bos | Dylan Drent | Willem Heeringa
2Peter van Zuiden | Hyltje Bosma | Erwin Zijlstra
3Johannes van der Veen | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
Mantgum | Heren 1e klas
1Haye Jan Nicolay | Germ Epema | Yannick Hielkema
2Wessel van der Woud | Marco de Groot | Redmer Cnossen