Home laatste nieuws De loting van de Ald Meierspartij 2018 in Hitzum

De loting van de Ald Meierspartij 2018 in Hitzum

213
0

Een van de belangrijkste partijen van het jaar wordt zaterdag gekaatst in Hitzum. De Ald Meiers. Dit jaar staan 15 afdelingsparturen op de lijst. Vorig jaar waren dat er 20.

1. Easterein 2. Bolsward
3. Sexbierum 4. Makkum
5. Berltsum 6. Ried
7. Arum 8. Scharnegoutum
9. Jirnsum 10. Dronryp
11. Driezum 12. Wommels
13. Winsum 14. Workum
15. Folsgare