Home laatste nieuws De foto’s van het NK Schooljongens in Wommels

De foto’s van het NK Schooljongens in Wommels

233
0

Van de 29 parturen op de lijst was Dronryp favoriet. Jorrit Nanninga, Rutger Kumbangsila en Rick Minnesma maakten het waar, zij wonnen de finale van Berltsum. Dronryp won vorig jaar ook, toen maakte Rick Minnesma ook deel uit van het partuur. Derde prijzen waren er voor Exmorra en Niawier-Metslawier-Oosternijkerk.