Allard Hoekstra koning in Holwerd

De eerste KNKB-wedstrijd van 2019 is gewonnen door Jan Hof, Allard Hoekstra en Riemer Hoekstra. Allard Hoekstra werd tot koning uitgeroepen.

De tweede prijs was voor Arnold Zijlstra, Kees van der Schoot en Laas-Pieter van Straten. De derde prijs voor Bouke Willem Tuinman, Michel Nesse en Frans Dooper. Op de lijst in Holwerd stonden 9 parturen. Het was voor het eerst dat zowel hoofdklassers, eersteklassers als tweedeklassers mee mochten doen?

Subscribe To Our Newsletter