Ald Meiers 2017: Alle uitslagen

In Hitzum wordt voor de achttiende keer de Ald Meierspartij verkaatst. Je vindt alle uitslagen uiteraard hier.

Eerste omloop
1. Reduzum 1-5
0-6
2. Stiens
3. Makkum 5-4
6-4
4. Achlum
5. Ried 0-5
2-6
6. Workum
7. Minnertsga 5-5
6-6
8. Winsum
9. Berltsum 5-3
6-2
10. Scharnegoutum
11. Wommels 2-5
4-6
12. Mantgum
13. Menaam 5-3
6-0
14. Exmorra
15. Sexbierum-Pietersbierum 5-1
6-6
16. Sint Annaparochie
17. Easterein 5-0
6-0
18. Dronryp
19. Folsgare 5-5
4-6
20. Arum
Tweede omloop
2 Stiens 4-5
2-6-
3. Makkum
6 Workum 1-5
4-6
7. Minnertsga
9. Berltsum 3-5
4-6
12. Mantgum
13. Menaam 1-5
4-6
15. Sexbierum
17. Easterein 5-0
6-2
20 Arum
Derde omloop
3. Makkum 5-4
6-2
7. Minnertsga
12. Mantgum 0-5
6-6
15.  Sexbierum
17. Easterein
Halve finale
17. Easterein 5-0
6-6
3 Makkum
Finale
15. Sexbierum 4-5
6-6
17 Easterein

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter