Het is een memorabele dag: zaterdag 1 juni 2024. Kaatsvereniging “Pieter Jellema” organiseert deze dag in samenwerking met de K.N.K.B. het Nederlands Kampioenschap voor meisjes afdelingen. Op het prachtige veldje aan de rand van Peins kunnen maximaal vier perken...
Een weekend met twee NK's, een hoofdklassewedstrijd in Paesens en kabouters die een wedstrijd in moesten halen in Zweins. En de Rypster merke! De uitslagen op een rij. Aanvullingen kunnen naar 06 51 32 26 89 geappt worden. Vrijdag 31...
In Peins werd vandaag het NK meisjes gekaatst. De deelname was zo groot dat er al om 9 uur gestart werd. Op de lijst stonden 26 parturen. Opmerkelijk (en leuk!) is dat de kleine vereniging uit Nijewier twee parturen...
Met 36 parturen op de lijst wordt een lang kaatsdagje verwacht. Een reden voor de KNKB om om 9:00 te beginnen. Overigens een leuk weetje. Zweins doet na 36 jaar afwezigheid weer mee aan het NK Jongens. Bolsward (Jurre...
In Peins wordt zaterdag 1 juni het NK meisjes gekaatst. De deelname is zo groot dat er al om 9 uur gestart wordt. Op de lijst staan 26 parturen. Dit is de eerste omloop 1.Sint Annaparochie...2.Easterein3.Stiens4.Easterein 25.Mantgum6.Bolsward7.Arum8.Sexbierum9.Goënga10.Dronryp11.Lollum12.Hijum-Finkum13.Exmorra14.Moarre15.Nijewier 116.Sint Annaparochie 117.Nijewier...
Met 36 parturen op de lijst voor het NK jongens in Winsum valt er genoeg talent te zien. Het kan een spannend NK worden omdat veel parturen aan elkaar gewaagd zijn. De loting! 1.Damwâld2.Heerenveen3.Sneek4.Grou5.Easterlittens6.Blije7.Folsgare8.Wommels9.Dronryp10.Witmarsum11.Hommerts12.Bolsward13.Zweins14.Leeuwarden15.Tzum16.Dronryp 117.Mantgum18.Baard19.Lollum20.Sexbierum21.Oudebildtzijl22.Makkum23.Dokkum24.Marsum25.Bolsward 126.Sint Annaparochie27.Stiens28.Bitgum29.Reduzum30.Exmorra31.Franeker32.Arum33.Minnertsga34.Winsum35.Achlum36.Raerd
Tjisse Steenstra boekte zondag de honderdste overwinning op de hoofdklasse. Als klap op de vuurpijl verdiende hij in Menaam ook nog eens de koningstitel.Sowieso staat er dit seizoen nog geen maat op het vrije formatiepartuur van Menno van Zwieten,...
Een nat kaatsweekend waarin regelmatig wedstrijden stilgelegd moesten worden vanwege regen en onweer. We hebben weer de uitslagen voor je op een rij gezet. Aanvullingen kunnen geappt worden naar 06-51 32 26 89. Menaam | Dames hoofdklasse del1.Louise Krol |...
Het is weer Pinkstermaandag en dus wordt de Bondspartij (volgens sommige mensen het NK senioren) in Franeker verkaatst. Op de lijst staan 55 parturen. Vorig jaar won Minnertsga. De finalisten zijn dit jaar hetzelfde: Minnertsga en Bitgum. (foto: Facebook /...
Traditioneel zijn de dames altijd tussen het Nederlands Kampioenschap voor de Junioren en de Senioren op zondag te gast bij de in 1913 opgerichte kaatsvereniging Hâld Moed uit Jorwert. De Wiebe Koldijk Partij is al een halve eeuw een...