Manon Scheepstra koningin in Stiens

De loting van de Ald Meiers partij in Hitzum