Kaatsen: De winnaars van 2 september 2018

De loting van de Ald Meiers partij in Hitzum