Kaatsen: De winnaars van 24,25 26 augustus

Partuur Sybrandy wint generale PC

Sulveren Keatswant voor Nynke, Wiljo en Marrit

Deze dames kaatsen in 2018 met elkaar

Manon Scheepstra Koningin van de 125ste Makkumer Merke

Manon Scheepstra koningin in Sint Jacob