De winnaars van 8, 9 en 10 september 2017

Meisjes Sexbierum winnen generale Ald Meiers

Wommels wint Jong Famme partij

Jong Fammepartij 2017: De uitslagen

Loting Jong Famme partij in Mantgum