Alle uitslagen van NK Jongens in Wergea

De loting van het NK meisjes in Makkum

Partuur Rixt Wijnia wint in Wommels meisjes del.

De uitslagen van de Bondspartij in Franeker

De winnaars van 3, 4 en 5 juni 2017