Deze kaatsers doen mee aan de Frouljus PC

Prijzengeld Dames PC omhoog

Akkrum stopt met generale PC en Keats-off

Recreatiepartij trekt veel kaatsers van buiten Balk

Deelnemers Keats-Off Dames PC

Pieter Jan Leijenaar voorlopig uit de running

Tzum meldt zich af voor Freule

Ald Meierspartij 2018: Makkum wint!