Iris van der Veen stopt met kaatsen

Partuur Joukje Kuperus wint in Bolsward

Jorwert: weer krans voor Ilse Tuinenga