De loting van de Ald Meiers partij in Hitzum

De winnaars van 3, 4 en 5 juni 2017

Franeker René de Haan mist NK jongens