Sulveren Keatswant voor Nynke, Wiljo en Marrit

Deze dames kaatsen in 2018 met elkaar

Manon Scheepstra Koningin van de 125ste Makkumer Merke

Manon Scheepstra koningin in Sint Jacob