De winnaars van zaterdag 16 september 2017

De winnaars van 8, 9 en 10 september 2017

Sjanet Wijnia naar Puur Passie

Deze dames kaatsen in 2018 met elkaar

Alle uitslagen van de Frouljus PC 2017

Martzen Deinum Koningin in Menaam

Manon Scheepstra koningin in Sexbierum